Resmi Evrak (Matbu Evrak) Özellikleri Nelerdir?

Evraklarınız bilgisayarda kullanılmak üzere
sürekli form olarak üretilebileceği gibi elle doldurmak için kullanılan
cilt halinde de hazırlanabilir. Firmamız maliye ile anlaşmalı matbaa
belgesine (ruhsatına) sahip olup, KAYSERİ ili içindeki şirketler ve
şahıs işletmeleri için her türlü resmi evrak basma yeterliliğine
sahiptir.

SÜREKLİ FORM FATURA | SÜREKLİ FORM İRSALİYELİ FATURA | SÜREKLİ FORM MAKBUZ | CİLTLİ MAKBUZ | CİLTLİ FATURA

Fatura | İrsaliyeli Fatura | Sevk İrsaliyesi
| Gider Pusulası | Perakende Satış Fişi | Serbest Meslek Makbuzu |
Reçete | Taşıma İrsaliyesi | Toplu Taşıma İrsaliyesi | Günlük Müşteri
Listesi | Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti | Yolcu Lisetesi | Müstahsil
Makbuzu | Dip Koçanlı Giriş Bileti | Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi |
Ambar Tesellüm Fişi | Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi | Döviz Satım
Belgesi | Döviz Alım Belgesi | Sigorta Komisyon Gider Belgesi | Ödünç
Sözleşmesi | Özel Fatura | Fatura/Çek | Yolcu Bileti | Sigorta
Poliçeleri | Ek Belgeler(Zeyilnameler) | Orman Koop. Ödeme Cetveli |
Giriş Bileti | Adisyon | Bilgi Formu ve Tutanak | Kıymetli Maden Satım
Belgesi | Kıymetli Maden Alım Belgesi